Kjøp av tjenester for bedrifter

Styrking av psykisk helse og ledelse for bedrifter

Vil tilbyr skreddersydde løsninger innen psykisk helse og støtte for bedrifter. Vår målsetning er å støtte din bedrift gjennom en rekke tjenester som kan tilpasses deres spesifikke behov, fra støttesamtaler og stressmestring til lederutvikling og rask psykisk helsehjelp. Enten det gjelder hastige situasjoner eller langsiktige strategier, er vi her for å hjelpe dere med å fremme trivsel og produktivitet på arbeidsplassen. Ta det første skrittet mot å prioritere den psykiske helsen til både ansatte og ledere, og sammen kan vi finne løsninger som passer best for din bedrift.

Tilsyn ved samvær

Nærmestring tilbyr tilsynspersonell under barns samvær med sine foreldre/foresatte for å sikre at barnet er trygt og ivaretatt.

Tilsyn ved samvær mellom barn og foreldre er nødvendig av ulike årsaker, som bekymring for barns sikkerhet og konfliktfylte situasjoner. Våre ansatte hos Nærmestring har relevant erfaring innen barnevern, psykiatri og sosialt arbeid. De er nøytrale, har gode kommunikasjonsferdigheter og god observasjonsevne for å sikre trygghet og forsvarlighet under samværet. Etter utført oppdrag sendes dokumentasjon med rapport til oppdragstaker.

Sakkyndige utredninger for barnevernstjenester og domstol

Sakkyndiger utredninger for barnevernstjenester og domstol – Nærmestring tilbyr sakkyndig utredninger for barnevernstjenester, barneverns- og helsenemnda, domstol og private parter. Vårt tverrfaglige team bestående av psykologspesialist og barnevernspedagog arbeider sammen for å sikre at beslutninger knyttet til barns trivsel og omsorg er basert på pålitelige faglige vurderinger.

Våre ansatte har «nødvendig kyndighet og erfaring» jfr. tvisteloven § 25-3 andre ledd. Våre psykologspesialister har gjennomført utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndighetsarbeid.